Tryckkärlsbockning och industrimontage

Med över 30 års branschvana har vi expertisen och erfarenheten att leverera rätt produkt i rätt tid för industrin och kommunala verksamheter inom hela Sverige.

Prowerx AB, tidigare PJ Industriservice, jobbar med tillverkning, leverans, installation, reparation, service, underhåll och besiktningar av kraftvärmepannor. Våra kompletta besiktningar omfattar utredningar, åtgärdsförslag och utförande för optimal drift.

Våra inspektionerna omfattar okulär kontroll, tjockleksmätning med ultraljud, foto för dokumentation och väl genomarbetade inspektionsrapporter.

Industrireparationer, industrimontage, ombyggnader och reparationer av pannor, utbyte av ekonomiser, överhettare, konvektioner, väggbyten mm. Vi utför även panninspektioner samt medverkan vid haverier.

Tillverkningstjänster

Tillverkning och montage av tryckkärl som tex
eko, konvektioner, överhettare, panelväggar
och kringutrustning som kanaler och rördragning på pannor samt även stokerstegar m.m.