Svetsning & tillverkning

Kvalitet och miljö

ISO certifierad 3834-2.

Vårt kvalitetsarbete styrs av våra kunders krav och behov.

Vi arbetar efter dokumenterade och fastställda rutiner med en ständig strävan för utveckling och förbättring av vårt arbete.


Vi uppfyller alla krav som Sverige har både när det gäller arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan.

Vi har som mål att producera högkvalitativa produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kontakta oss